Toepassing

■ Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van vakantieappartement Accommodatie Fleming.
■ In deze huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon/personen die een overeenkomst sluit(en) met betrekking tot huur van vakantieappartement Accommodatie Fleming. In deze huurvoorwaarden wordt onder het begrip 'verhuurder' verstaan: de eigenaren van vakantieappartement Accommodatie Fleming.
■ Afwijkende afspraken van deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Reservering

Van de reservering ontvangt u, als huurder, per e-mail een schriftelijke bevestiging met daar bijgevoegd de huurovereenkomst, deze huurvoorwaarden en praktische informatie over uw aankomst en vertrek. Wij, als verhuurders, verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. U als huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst onderstaande voorwaarden.                                                                                                                                                               Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

 

Betaling

Bij reservering betaalt u een voorschot van 30% van het huurbedrag. Het voorschot dient 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. Het resterende huurbedrag, inclusief waarborgsom, dient ten laatste 4 weken voor aankomst betaald te worden. Indien de aanvang van de vakantie binnen 6 weken na de reservering plaats vindt wordt het volledige huurbedrag, inclusief borgsom, ineens voldaan. 

 

Annulering

Indien de huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd is de huurder aan verhuurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
■ Annulering      >21  dagen voor aankomst:   50% van de huursom
■ Annulering      8-21 dagen voor aankomst:   70% van de huursom
■ Annulering      7-1   dagen voor aankomst:   90% van de huursom
■ Annulering      op dag aankomst:                   100% van de huursom       

 

Verblijf

■ Het vakantieappartement is geschikt voor maximaal 4 personen en maximaal 2 (kleine) honden. Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het appartement onder te brengen, dan die vermeld staan op de huurovereenkomst. De verhuurder mag in dat geval de huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen.                                      ■ Het is verboden om te roken in het vakantieappartement.                                                                                                                                                                                                                           ■ Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.                                                                                                                                                                                                               

 

Aankomst- en vertrektijden

Tenzij anders met u is afgesproken zijn deze tijden als volgt; aankomst tussen 16:00-20:00 uur en vertrek voor 10:00 uur.                                                                                                       Later op de aankomstdag aankomen is in overleg en hiervoor worden kosten berekend; tussen 20:00-00:00 bedraagt dit €15,- en tussen 00:00-08:00 bedraagt dit €30,-.  

 

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade
■ De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantieappartement volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het appartement, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct (binnen 24 uur) bij ons.                                                                                                                                                                                                                               ■ De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken, aantoonbaar niet veroorzaakt door de huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.                                                           ■ Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het vakantieappartement.

 

Huisdieren

Uw hond is van harte welkom, mits u dit eerst overlegt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies, ziekte, blessures of ongelukken van welke aard dan ook door of van huisdieren tijdens uw verblijf in het appartement. Uw huisdier dient in bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort met benodigde vaccinaties en behandeld te zijn tegen vlooien. Wij gaan er vanuit dat uw hond zich goed gedraagt en dat u alles doet om schade te voorkomen zoals krassen op deurposten, keuken, meubelen en het beschadigen van het interieur van het appartement. Mocht het wel gebeuren dan zullen wij de kosten voor herstel aan u doorberekenen.

 

Vuilnis

Aan het einde van de straat staan 4 afvalcontainers, welke elke dag geleegd worden door de gemeente Calpe. Afval dient gescheiden ingeleverd te worden.

 

Vertrek

Bij vertrek dient de huurder het appartement in een behoorlijke staat en bezemschoon achter te laten. Verdere details staan vermeldt in de praktische informatie die u ontvangt bij de schriftelijke bevestiging van de reservering.